XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Dương ngày 03/02/2023
Giải tám
45
Giải bảy
412
Giải sáu
0131
4663
1082
Giải năm
0673
Giải tư
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
Giải ba
15881
78486
Giải nhì
90385
Giải nhất
00872
Giải ĐB
465624
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 03/02/2023
Chục Số Đơn Vị
0
2; 1 3;8;
2;4; 7; 2 1;2;7;8;9;
1;9; 3 5;6;7;
4 2;
Chục Số Đơn Vị
3;6; 5 8;
3; 6 5;8;8;
2; 7 2;
8
3; 9 3;
kết quả xổ số Bình Dương ngày 27/01/2023
Giải tám
76
Giải bảy
599
Giải sáu
1731
0234
3585
Giải năm
0901
Giải tư
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
Giải ba
54981
15530
Giải nhì
64773
Giải nhất
45249
Giải ĐB
743731
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/01/2023
Chục Số Đơn Vị
1;2; 0 3;
1 3; 3;5;8;
9; 2 5;
1; 1;4; 3 7;
9; 4 3;7;
Chục Số Đơn Vị
1;2; 5 8;
6; 6 6;8;
7
8
2;4;9; 9 2;4;9;
kết quả xổ số Bình Dương ngày 20/01/2023
Giải tám
85
Giải bảy
572
Giải sáu
1335
7712
6775
Giải năm
3439
Giải tư
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
Giải ba
49008
60352
Giải nhì
50882
Giải nhất
14190
Giải ĐB
315368
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/01/2023
Chục Số Đơn Vị
8; 0 9;
2; 1 4;
3; 2 1;4;5;6;7;8;
4;5;9; 3 2;9;
1;2; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 3;7;
2;8; 6
7
6; 8; 8 6; 8;
3; 9 3;
kết quả xổ số Bình Dương ngày 13/01/2023
Giải tám
58
Giải bảy
184
Giải sáu
3775
4556
8178
Giải năm
1821
Giải tư
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
Giải ba
79201
91384
Giải nhì
91674
Giải nhất
86987
Giải ĐB
530836
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/01/2023
Chục Số Đơn Vị
1; 0 1;
1 2;8;
1;6; 2
6; 3 4;5;
3; 4 7;8;8;
Chục Số Đơn Vị
3;6;8; 5 7;
6 2;3; 5;
7;8; 7 7;8;
5;7; 8 5;7;
9