XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 23/09/2023
Giải tám
75
Giải bảy
187
Giải sáu
0883
1231
0501
Giải năm
6434
Giải tư
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
Giải ba
44403
22063
Giải nhì
74395
Giải nhất
60481
Giải ĐB
310753
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/09/2023
Chục Số Đơn Vị
1;3; 0 3;
1 3;8;
8; 2
1;4; 3 5; 6;8;9;
4 3;7;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 9;
3; 6 9;
7;8;9; 7 7;8;9;
2; 8 2;
9
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 16/09/2023
Giải tám
16
Giải bảy
200
Giải sáu
4518
7801
1495
Giải năm
1539
Giải tư
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
Giải ba
97045
57814
Giải nhì
41987
Giải nhất
50382
Giải ĐB
284830
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/09/2023
Chục Số Đơn Vị
1;7; 0 3; 8;
4;8; 1
6; 2 8;
9; 3
5; 4 1;6;8;
Chục Số Đơn Vị
5 4;7;9;
4;7; 6 2;
6;8; 7 6;8;
1; 8 1;
3; 9 3;
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 09/09/2023
Giải tám
44
Giải bảy
309
Giải sáu
8112
6386
5812
Giải năm
4530
Giải tư
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
Giải ba
62323
28390
Giải nhì
63837
Giải nhất
67428
Giải ĐB
060511
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/09/2023
Chục Số Đơn Vị
9;9; 0 3;4;9;
1; 2;2;9; 1 1; 8;
3;8; 2 1;1;
7;9; 3 2;
4
Chục Số Đơn Vị
5 8;
6 8;
3; 7 3;
2; 8 2;
1;3;7; 9 1;3;7;
kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 02/09/2023
Giải tám
51
Giải bảy
854
Giải sáu
9131
8264
7820
Giải năm
8827
Giải tư
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
Giải ba
90127
34341
Giải nhì
08686
Giải nhất
51712
Giải ĐB
042652
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 02/09/2023
Chục Số Đơn Vị
0 2;9;
2; 1 3;4;8;
7;7; 2 1;5;
1;5;6; 3 4;
1;3;7; 4 5;6;
Chục Số Đơn Vị
2; 4; 5 3;
4;7; 6 3;8;
2;2;4;6; 7 2;2;4;6;
8
9