XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Tiền Giang ngày 29/01/2023
Giải tám
55
Giải bảy
871
Giải sáu
5083
6573
5026
Giải năm
3980
Giải tư
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
Giải ba
22914
89864
Giải nhì
59107
Giải nhất
77028
Giải ĐB
495562
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/01/2023
Chục Số Đơn Vị
1;7; 0 8;
4;4; 1 7;
6;8; 2 6; 9;
3 5;7;8;
4 1;1;6;
Chục Số Đơn Vị
3; 5
2; 4; 6 2;
8; 7 8;
2;9; 8 2;9;
9; 9 9;
kết quả xổ số Tiền Giang ngày 22/01/2023
Giải tám
44
Giải bảy
559
Giải sáu
1334
8769
2424
Giải năm
1740
Giải tư
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
Giải ba
30839
33185
Giải nhì
05346
Giải nhất
56954
Giải ĐB
205717
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/01/2023
Chục Số Đơn Vị
0 4;
5;7; 1
4; 2
4;9; 3 6;
6; 4 2;3;5;
Chục Số Đơn Vị
4;9; 5 1;8;
3;9;9; 6 4;
1; 7;9; 7 1; 7;9;
8; 8 8;
3;5;6;6;9; 9 3;5;6;6;9;
kết quả xổ số Tiền Giang ngày 15/01/2023
Giải tám
56
Giải bảy
719
Giải sáu
9103
4868
4294
Giải năm
2197
Giải tư
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
Giải ba
32679
32954
Giải nhì
13430
Giải nhất
10169
Giải ĐB
623494
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/01/2023
Chục Số Đơn Vị
3; 0 2;3;
9; 1
2 8;
4;5; 3
7;9; 4 3;5;9; 9;
Chục Số Đơn Vị
4; 5 3;6;
5;8;9; 6
4;9; 7 4;9;
6; 8 6;
1;4;6;7; 9 1;4;6;7;
kết quả xổ số Tiền Giang ngày 08/01/2023
Giải tám
46
Giải bảy
345
Giải sáu
5562
4189
0758
Giải năm
6692
Giải tư
21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897
Giải ba
01027
87317
Giải nhì
54482
Giải nhất
94928
Giải ĐB
834815
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/01/2023
Chục Số Đơn Vị
0 9;
5; 7; 1
7;7;7;8; 2 6;8;9;9;
3 6;
5; 4 9;
Chục Số Đơn Vị
8; 5 1; 4;
2;3; 6
1;2;2;2;9; 7 1;2;2;2;9;
2;5; 8 2;5;
8; 9 8;