XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 29/05/2023
Giải tám
50
Giải bảy
453
Giải sáu
9927
2176
1003
Giải năm
8051
Giải tư
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
Giải ba
66390
40716
Giải nhì
87280
Giải nhất
58068
Giải ĐB
124399
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/05/2023
Chục Số Đơn Vị
3; 0 1;8;9;9;
2;6;7; 1 5;
2;7; 2 1;2;
3 5;
6; 4
Chục Số Đơn Vị
1;3; 5
8; 6 1;4;7;
1;2; 7 1;2;
6; 8 6;
8;9; 9 8;9;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 27/05/2023
Giải tám
63
Giải bảy
260
Giải sáu
6879
4846
9181
Giải năm
6545
Giải tư
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
Giải ba
55682
86425
Giải nhì
56854
Giải nhất
80920
Giải ĐB
467972
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0 2;6;7;
5;6;7; 1 8;
5; 2 7; 8;
7;8; 3
5;6; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
4;8; 5 1;2;4;
6 1;4;
1;3; 7 1;3;
3;5; 8 3;5;
7; 9 7;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 22/05/2023
Giải tám
34
Giải bảy
678
Giải sáu
8750
4913
1502
Giải năm
8154
Giải tư
04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554
Giải ba
57542
10898
Giải nhì
67849
Giải nhất
71714
Giải ĐB
940078
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/05/2023
Chục Số Đơn Vị
2; 0 5;
3;4; 1
2 4;8;
5; 3 1;4;7;
2;3;9; 4 1;5;5;
Chục Số Đơn Vị
4;4;7; 5 3;6;
5; 6
5; 7 5;
7; 7;9; 8 7; 7;9;
4; 9 4;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 20/05/2023
Giải tám
58
Giải bảy
857
Giải sáu
9295
0434
3996
Giải năm
5267
Giải tư
59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028
Giải ba
21244
92475
Giải nhì
65847
Giải nhất
27333
Giải ĐB
921019
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2023
Chục Số Đơn Vị
5; 0 6;
8;9; 1 6;6;
8; 2
3;4; 3 3;
4;7; 4 3;4;
Chục Số Đơn Vị
7; 5 7;9;
1;1;7; 6 9;
4;5;6; 7 4;5;6;
1;2; 8 1;2;
1; 9; 9 1; 9;