XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
Ngày: 20/10/2021 Miền Bắc
Giải ĐB
56449
Giải nhất
76644
Giải nhì
26081
29056
Giải ba
10246
09333
44287
03397
31724
46347
Giải tư
5064
2617
1255
9438
Giải năm
5101
5329
9957
6899
7173
1079
Giải sáu
078
211
930
Giải bảy
93
72
10
29
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;3; 0 1;
1;7; 1 1;8;
4;9;9; 2 7;
3;8; 3 3;7;9;
4;6;7;9; 4 2;4;6;
Chục Số Đơn Vị
5;6;7; 5 5;
4; 6 4;
2;3;8;9; 7 1;4;5;8;9;
1;7; 8 3;7;
3;7;9; 9 2;2;4; 7;9;
Ngày: 13/10/2021 Miền Bắc
Giải ĐB
49522
Giải nhất
34123
Giải nhì
78632
64623
Giải ba
56223
06547
09009
89576
92818
86214
Giải tư
2021
5690
8849
0711
Giải năm
2113
8065
6311
6205
2776
7435
Giải sáu
397
539
413
Giải bảy
20
26
38
31
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2;9; 0 5;9;
1;1;3;3;4;8; 1 1;1;2;3;
1;2; 3;3;3;6; 2 2; 3;
1;2;5;8;9; 3 1;1;2;2;2;
7;9; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
5 3;6;
5; 6 5;
6;6; 7 4;9;
8 1;3;
7; 9 3;4;
Ngày: 06/10/2021 Miền Bắc
Giải ĐB
82245
Giải nhất
66283
Giải nhì
69636
77240
Giải ba
52616
64268
27166
71829
21630
00238
Giải tư
0730
2073
5794
2355
Giải năm
5416
8580
7666
4490
3140
4119
Giải sáu
645
320
613
Giải bảy
41
20
80
60
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2;2;3;3;4;4;6;8;8;9; 0
3;6;6;9; 1 4;
9; 2
6;8; 3 1;7;8;
1;5; 5; 4 9;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 4; 4;5;
6;6;8; 6 6;6;8;
3; 7
3; 8 3;6;
4; 9 1;2;
Ngày: 29/09/2021 Miền Bắc
Giải ĐB
76477
Giải nhất
24728
Giải nhì
82153
20385
Giải ba
09463
95654
14232
41721
92050
74476
Giải tư
7366
9727
5435
7638
Giải năm
0921
9039
7180
4555
3303
1709
Giải sáu
941
832
396
Giải bảy
77
78
54
57
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
5;8; 0 3;9;
1 2;2;4;
1;1;7;8; 2 3;3;
2;2;5;8;9; 3 5;6;
1; 4 5;5;
Chục Số Đơn Vị
3;4;4;5;7; 5 3;5;8;
3;6; 6 3;6;
6;7; 7;8; 7 2;5;7; 7;
5; 8 2;3;7;
6; 9 3;
Ngày: 22/09/2021 Miền Bắc
Giải ĐB
53873
Giải nhất
69507
Giải nhì
02330
17980
Giải ba
73268
26143
12181
96869
58203
78909
Giải tư
8925
3956
3169
7059
Giải năm
1193
3871
8569
0231
5486
4973
Giải sáu
013
531
299
Giải bảy
18
01
12
42
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;8; 0 1;3;7;9;
2;3;8; 1 3;3;7;8;
5; 2 1;4;
1;1; 3 1;4;7; 7;9;
2;3; 4
Chục Số Đơn Vị
6;9; 5 2;
8;9;9;9; 6 8;9;9;9;
1;3; 3; 7
1;6; 8 1;6;
3;9; 9 5;6;6;6;9;
Ngày: 15/09/2021 Miền Bắc
Giải ĐB
04965
Giải nhất
26381
Giải nhì
75078
09937
Giải ba
87750
14292
31642
19830
46057
14725
Giải tư
3447
5262
3595
5888
Giải năm
8882
5706
6266
5117
4340
5870
Giải sáu
534
904
082
Giải bảy
14
12
39
42
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;4;5;7; 0 4;6;
2;4;7; 1 8;
5; 2 1;4;4;6;8;8;9;
4;7;9; 3
2;2;7; 4 1;3;
Chục Số Đơn Vị
7; 5 2;6; 9;
2;5; 6; 6 2;5; 6;
8; 7 1;3;4;5;
1;2;2;8; 8 7;8;
2;5; 9 3;
Liên kết hữu ích: | xổ số 3 miền | Lô đề DABET | Lô đề online FABET