XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/05/2023
Giải tám
20
Giải bảy
980
Giải sáu
8478
5675
8182
Giải năm
1399
Giải tư
81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969
Giải ba
07001
94348
Giải nhì
77096
Giải nhất
46108
Giải ĐB
332287
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2023
Chục Số Đơn Vị
1;8; 0 8;
1
2 8;8;
3 4;
3;8; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
5 7;7;
8;9; 6 9;
8; 7 8;
4;6;7; 8 4;6;7;
6;9;9; 9 6;9;9;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/05/2023
Giải tám
01
Giải bảy
101
Giải sáu
3115
8705
8098
Giải năm
6438
Giải tư
98518
05926
37755
73859
44728
38462
67510
Giải ba
00432
68847
Giải nhì
86956
Giải nhất
34233
Giải ĐB
432241
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2023
Chục Số Đơn Vị
1;5; 0 1;
5;8; 1 4;
6;8; 2 3;6;
2;3;8; 3 3;
1; 7; 4
Chục Số Đơn Vị
5;6;9; 5 1;5;
2; 6 2;5;
4; 7 4;
1;2;3;9; 8 1;2;3;9;
5; 9 5;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/05/2023
Giải tám
54
Giải bảy
766
Giải sáu
2638
2022
7425
Giải năm
6534
Giải tư
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
Giải ba
99532
56348
Giải nhì
46687
Giải nhất
25776
Giải ĐB
571486
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2023
Chục Số Đơn Vị
1; 0
1; 1 1;9;
2;5; 2 2;3;
2;4;8;8; 3
4;8; 4 3;4;
Chục Số Đơn Vị
5 2;
6; 6 6;7;8;
7;8; 7 7;8;
3;3;4; 8 3;3;4;
7; 9 7;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 06/05/2023
Giải tám
29
Giải bảy
051
Giải sáu
4281
3120
1783
Giải năm
9724
Giải tư
82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269
Giải ba
18323
08312
Giải nhì
53661
Giải nhất
15155
Giải ĐB
549039
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0 2;
2; 1 5;6;8;
2;3;4; 2 1;2;6;9;
9; 3 2;8;
9; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
1;5; 5 5;8;
1;2;9; 6
7
8
3; 4;6; 9 3; 4;6;