XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 08/08/2020
Giải tám
69
Giải bảy
711
Giải sáu
2892
2495
8213
Giải năm
8060
Giải tư
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
Giải ba
22493
50268
Giải nhì
55386
Giải nhất
59050
Giải ĐB
016452
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/08/2020
Chục Số Đơn Vị
5; 0 5;6;9;
1;3;8; 1 1;
2 3;5; 9;
2; 3 1;9;
4
Chục Số Đơn Vị
2; 5 9;
7;8; 6 8;
6; 7 6;
1;6;8;9; 8 1;6;8;9;
9
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 01/08/2020
Giải tám
67
Giải bảy
433
Giải sáu
3737
3866
9910
Giải năm
6352
Giải tư
34443
16618
73277
09756
99285
46557
17644
Giải ba
87216
81879
Giải nhì
87544
Giải nhất
84217
Giải ĐB
418922
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/08/2020
Chục Số Đơn Vị
0 1;
6;7;8; 1
2; 2 2; 5;
3;7; 3 3;4;
3;4;4; 4 4;4;
Chục Số Đơn Vị
2;6;7; 5 8;
6; 6 1;5;6;
1;3;5;7; 7 1;3;5;7;
1; 8 1;
7; 9 7;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 25/07/2020
Giải tám
12
Giải bảy
488
Giải sáu
6731
4710
8156
Giải năm
7492
Giải tư
51314
87138
29125
85373
17422
70348
73812
Giải ba
05155
20628
Giải nhì
57969
Giải nhất
62570
Giải ĐB
541136
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/07/2020
Chục Số Đơn Vị
0 1;7;
2;4; 1 3;
2;5;8; 2 1;2;9;
1;6; 8; 3 7;
8; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
5;6; 5 2;5;
9; 6 3; 5;
7
2;3;4;8; 8 2;3;4;8;
6; 9 6;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/07/2020
Giải tám
34
Giải bảy
475
Giải sáu
8095
1358
4860
Giải năm
8713
Giải tư
78158
35409
64166
27846
49754
52714
49599
Giải ba
30407
91761
Giải nhì
49186
Giải nhất
63376
Giải ĐB
872546
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/07/2020
Chục Số Đơn Vị
7;9; 0 6;
3;4; 1 6;
2
3 1;
6; 6; 4 1;5;
Chục Số Đơn Vị
4;8;8; 5 7;9;
1;6; 6 4; 4;6;7;8;
7
5;5; 8 5;5;
9; 9 9;