XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 04/02/2023
Giải tám
59
Giải bảy
036
Giải sáu
1973
0146
1634
Giải năm
3825
Giải tư
42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
Giải ba
48146
60727
Giải nhì
17580
Giải nhất
15136
Giải ĐB
936631
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/02/2023
Chục Số Đơn Vị
4;5; 0 8;
4;9; 1 3; 6;
5;7; 2
1; 4;6;6;8; 3 7;
6;6; 4 1;3;
Chục Số Đơn Vị
5 2;
1;6; 6 3;3;4;4;6;
2; 7 2;
3; 8 3;
1; 9 1;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 01/02/2023
Giải tám
31
Giải bảy
040
Giải sáu
4421
2997
1332
Giải năm
3592
Giải tư
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
Giải ba
36917
79633
Giải nhì
42236
Giải nhất
41271
Giải ĐB
174378
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/02/2023
Chục Số Đơn Vị
3; 0 4;5;
7; 1 2;7;7;
1; 2 3;9;
2;3;6; 3 3;
6; 4
Chục Số Đơn Vị
5;5; 5 5;5;
6 3;4;8;
1;9; 7 1;9;
7; 8 7;
9
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28/01/2023
Giải tám
26
Giải bảy
903
Giải sáu
9196
0530
1884
Giải năm
7808
Giải tư
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
Giải ba
11267
93435
Giải nhì
22509
Giải nhất
28169
Giải ĐB
332396
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/01/2023
Chục Số Đơn Vị
3;8;9; 0 3;
1
2 4;
5;8; 3
2; 4 8;
Chục Số Đơn Vị
5;9; 5 3;5;8;9;
7;9; 6 7;9; 9;
6; 7 6;
3; 8 3;
5;6; 9 5;6;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 25/01/2023
Giải tám
28
Giải bảy
563
Giải sáu
3305
0793
0740
Giải năm
1032
Giải tư
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
Giải ba
05284
65956
Giải nhì
44688
Giải nhất
62864
Giải ĐB
268790
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 25/01/2023
Chục Số Đơn Vị
5; 0 2;4;9;
9;9; 1 7;
2 3;
2; 3 4;6;9;
3;9; 4 6;8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5
3;4; 6 5;9;
7
8; 8 8;
1;1;4; 9 1;1;4;