XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/05/2023
Giải tám
84
Giải bảy
320
Giải sáu
4842
0717
5634
Giải năm
0886
Giải tư
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
Giải ba
72233
22074
Giải nhì
84553
Giải nhất
19370
Giải ĐB
434485
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2023
Chục Số Đơn Vị
9; 0 2;7;
2;7; 1
2 1;4;8;8;
3;4; 3 3;5;
2;4; 4 3;4;7;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 8;
6 8;9;
1;8; 7 1;8;
8
9
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/05/2023
Giải tám
57
Giải bảy
194
Giải sáu
1143
2976
7417
Giải năm
2926
Giải tư
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
Giải ba
40693
71400
Giải nhì
87843
Giải nhất
84672
Giải ĐB
194093
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0
7; 1
6; 2 7;8;9;
3;7; 3 3;4;4;7;9; 9;
3;3;5; 4 7;9;
Chục Số Đơn Vị
5 4;
6 2;7;
1;3; 7 1;3;
8
9
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/05/2023
Giải tám
19
Giải bảy
185
Giải sáu
1381
3664
3273
Giải năm
8521
Giải tư
48552
44475
45046
94913
02015
99466
81156
Giải ba
18009
53383
Giải nhì
90664
Giải nhất
14491
Giải ĐB
193652
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2023
Chục Số Đơn Vị
9; 0
3;5; 1 2;8;9;
1; 2 5; 5;
3 1;7;8;
6; 4 6;6;
Chục Số Đơn Vị
2; 2;6; 5 1;7;8;
4;4;6; 6 4;5;6;
7
8
9
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/05/2023
Giải tám
29
Giải bảy
715
Giải sáu
7284
1565
1339
Giải năm
5105
Giải tư
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
Giải ba
17386
24408
Giải nhì
98739
Giải nhất
32934
Giải ĐB
181996
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/05/2023
Chục Số Đơn Vị
2;5;8; 0 3;
5;8; 1
5;5;8; 2
4;9;9; 3
5; 4 3;8;
Chục Số Đơn Vị
5 1;2;2;4;6;
5; 6 8;9;
7
1;2; 8 1;2;
3;3; 9 3;3;