XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/09/2023
Giải tám
79
Giải bảy
647
Giải sáu
0319
4809
4029
Giải năm
8703
Giải tư
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
Giải ba
74603
54541
Giải nhì
93042
Giải nhất
17667
Giải ĐB
588693
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/09/2023
Chục Số Đơn Vị
3;3;4;9; 0 3;6;7;
9; 1 4;
9; 2 4;
4; 3 9;
1;2;7; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
5
7; 6
4;6; 7 4;6;
8
1;2;9; 9 1;2;9;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/09/2023
Giải tám
80
Giải bảy
740
Giải sáu
9762
2221
4682
Giải năm
4512
Giải tư
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
Giải ba
98476
53126
Giải nhì
09040
Giải nhất
16434
Giải ĐB
448744
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/09/2023
Chục Số Đơn Vị
0 4;4;5;
2;7; 1 2;4;
1;6;9; 2 1;6;6;8;
4; 3 7;
1;4; 4 3;4;
Chục Số Đơn Vị
5
2;2; 6 2;7;
1;7; 7 1;7;
8
2; 9 2;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/09/2023
Giải tám
86
Giải bảy
020
Giải sáu
1542
6637
2992
Giải năm
4720
Giải tư
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
Giải ba
12524
61371
Giải nhì
28551
Giải nhất
33597
Giải ĐB
581201
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/09/2023
Chục Số Đơn Vị
1; 0 2;2;5;
1;7; 1 1;5;7;
4; 2 3;4;9;
2;7; 3 9;
2; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
1; 5
6 7;
1;3;9; 7 1;3;9;
8; 8 8;
9
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/09/2023
Giải tám
88
Giải bảy
328
Giải sáu
9903
1674
4578
Giải năm
9698
Giải tư
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
Giải ba
26386
38727
Giải nhì
55151
Giải nhất
32595
Giải ĐB
323787
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/09/2023
Chục Số Đơn Vị
1;3;6; 0 2;6;
1 5;
7;8; 2
3
7;7; 4 7;9;
Chục Số Đơn Vị
1; 5 9;
6 8;
2;4;4;8; 7 2;4;4;8;
2;7;9; 8 2;7;9;
9