XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/05/2023
Giải tám
36
Giải bảy
338
Giải sáu
5479
1261
0595
Giải năm
6413
Giải tư
99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187
Giải ba
60047
43859
Giải nhì
37550
Giải nhất
66112
Giải ĐB
139573
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 23/05/2023
Chục Số Đơn Vị
4; 0 5;
2;3; 1 6;
7; 2 1;4;
3;8; 3 1;3;7;
2;7;8; 4
Chục Số Đơn Vị
9; 5 9;
1; 6
2;4;8; 7 2;4;8;
3;4;7; 8 3;4;7;
5;7; 9 5;7;
kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/05/2023
Giải tám
03
Giải bảy
426
Giải sáu
5972
1169
4275
Giải năm
6668
Giải tư
31832
35044
08241
78462
80474
59548
90268
Giải ba
35361
09798
Giải nhì
82625
Giải nhất
19782
Giải ĐB
524717
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0
7; 1 4;6;
5;6; 2 3;6;7;8;
2; 3
1;4;8; 4 4;7;
Chục Số Đơn Vị
5 2;7;
1;2;8;8;9; 6 2;
1; 7 1;
4;6;6;9; 8 4;6;6;9;
6; 9 6;
kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 09/05/2023
Giải tám
14
Giải bảy
629
Giải sáu
0735
9601
4816
Giải năm
6353
Giải tư
61164
79541
79017
91668
00865
94187
70714
Giải ba
85567
29622
Giải nhì
73886
Giải nhất
72610
Giải ĐB
295200
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 09/05/2023
Chục Số Đơn Vị
1; 0 1;
4;6;7; 1 4;
2;9; 2 2;
5; 3 5;
1; 4 1;6;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 3;6;
4;5;7;8; 6 1;8;
1;6;8; 7 1;6;8;
6; 8 6;
2; 9 2;
kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 02/05/2023
Giải tám
01
Giải bảy
068
Giải sáu
1614
9555
4856
Giải năm
4531
Giải tư
80699
82764
54014
19006
26932
11625
54532
Giải ba
66565
18506
Giải nhì
82382
Giải nhất
57609
Giải ĐB
751687
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 02/05/2023
Chục Số Đơn Vị
6;6;9; 0
4;4; 1 3;
5; 2 3;3;8;
1;2;2; 3
4 1;1;6;
Chục Số Đơn Vị
5;6; 5 2;5;6;
4;5;8; 6 5;
8; 7 8;
6; 8 6;
9; 9 9;