XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem tuổi xông đất Kỷ Sửu năm 2020 chi tiết nhất

Xem tử vi năm Canh Tý 2020, những tuổi nào xông đất cho gia chủ sinh năm 1949 tuổi Kỷ Sửu thì sẽ giúp họ phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng xem tuổi xông đất Kỷ Sửu năm 2020 nhé!

Xem tuổi xông đất Kỷ Sửu năm 2020

Xem tuổi xông đất Kỷ Sửu năm 2020

Xem tuổi xông đất Kỷ Sửu năm 2020

Tuổi chủ nhà : Kỷ Sửu

Năm sinh: 1949

Mệnh: Tích Lịch Hỏa

Nam: Cung Càn

Nữ: Cung Ly

Xung tuổi: Đinh Mùi, Ất Mùi

Các tuổi phù hợp với tuổi Kỷ Sửu để xông đất năm 2020:

1. Tuổi Mậu Thân

 • Năm sinh 1968
 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

2. Tuổi Kỷ Dậu

 • Năm sinh 1969
 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

3. Tuổi Giáp Thìn

 • Năm sinh 1964
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Giáp Thìn ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

4. Tuổi Ất Tị

 • Năm sinh 1965
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5. Tuổi Bính Thìn

 • Năm sinh 1976
 • Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
 • Tuổi Bính Thìn ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

6. Tuổi Bính Thân

 • Năm sinh 1956, 2016
 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

7. Tuổi Đinh Tị

 • Năm sinh 1977
 • Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
 • Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ (1 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Đinh Dậu

 • Năm sinh 1957, 2017
 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Đinh Dậu ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu (2 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Đinh Dậu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9. Tuổi Mậu Thìn

 • Năm sinh 1988
 • Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
 • Tuổi Mậu Thìn ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn (0 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Mậu Thìn (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Mộc của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9. Tuổi Kỷ Tị

 • Năm sinh 1989
 • Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
 • Tuổi Kỷ Tỵ ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Kỷ Tỵ (0 điểm).
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Kỷ Tỵ (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Mộc của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Bài viết trên của website xosodailoc.net đã gửi đến độc giả thông tin về những tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Sửu trong năm 2020, giúp các bạn gặp nhiều may mắn sau khi mua đất! Ngoài ra độc giả có thểm tham khảo thêm tuổi xông đất cho Bính Tý năm 2020 nếu muốn nhé!

Các tin liên quan