XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem tuổi xông đất Nhâm Tý năm 2020 giúp gia chủ vượng vận


Xem tử vi năm Canh Tý 2020, những tuổi nào xông đất cho gia chủ sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý thì sẽ giúp họ phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng xem tuổi xông đất Nhâm Tý năm 2020 nhé!

Xem tuổi xông đất Nhâm Tý năm 2020

Xem tuổi xông đất Nhâm Tý năm 2020

Xem tuổi xông đất Nhâm Tý năm 2020

Tuổi chủ nhà : Nhâm Tý

Năm sinh: 1972

Mệnh: Tang Đố Mộc

Nam: Cung Khảm

Nữ: Cung Cấn

Xung tuổi: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

Các tuổi phù hợp với tuổi Nhâm Tý để xông đất năm 2020:

1. Tuổi Giáp Thìn

 • Năm sinh 1964
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Giáp Thìn ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn (2 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

2. Tuổi Canh Thìn

 • Năm sinh 2000
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (2 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

3. Tuổi Nhâm Thìn

 • Năm sinh 1952, 2012
 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
 • Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn (0 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

4. Tuổi Nhâm Thân

 • Năm sinh 1992
 • Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
 • Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (0 điểm).
 • Năm Canh Tý 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân (2 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

5. Tuổi Giáp Thân

 • Năm sinh 1944, 2004
 • Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy (Nước trong suối)
 • Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân (0 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6. Tuổi Ất Tị

 • Năm sinh 1965
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (2 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

7. Tuổi Ất Hợi

 • Năm sinh 1995
 • Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi (2 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

8. Tuổi Bính Thân

 • Năm sinh 1956, 2016
 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
 • Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

9. Tuổi Canh Thân

 • Năm sinh 1980
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)
 • Tuổi Canh Thân ngũ hành nạp âm là Thạch Lựu Mộc bình hòa với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Canh Thân (0 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

10. Tuổi Mậu Thìn

 • Năm sinh 1988
 • Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
 • Tuổi Mậu Thìn ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc bình hòa với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn (0 điểm).
 • Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương khắc với hành Mộc của người xông sinh năm Mậu Thìn (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Mộc của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Bài viết trên của website xosodailoc.net đã gửi đến độc giả thông tin về những tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý trong năm 2020, giúp các bạn gặp nhiều may mắn sau khi mua đất! Ngoài ra độc giả có thểm tham khảo thêm tuổi xông đất cho Canh Tý năm 2020 nếu muốn nhé!

Các tin liên quan