XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem tuổi xông đất Canh Tý năm 2020 để gia chủ gặp nhiều may mắn

Xem tử vi năm Canh Tý 2020, những tuổi nào xông đất cho gia chủ sinh năm 1960 tuổi Canh Tý thì sẽ giúp họ phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng xem tuổi xông đất Canh Tý năm 2020 nhé!

Xem tuổi xông đất Canh Tý năm 2020

Xem tuổi xông đất Canh Tý năm 2020

Xem tuổi xông đất Canh Tý năm 2020

Tuổi chủ nhà : Canh Tý

Năm sinh: 1960

Mệnh : Bích Thượng Thổ

Nam: Cung Tốn

Nữ: Cung Khôn

Xung tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Các tuổi phù hợp với tuổi Canh Tý để xông đất năm 2020:

1. Tuổi Nhâm Thân

 • Năm sinh 1992
 • Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
 • Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
  Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:13/12 – Rất tốt

2. Tuổi Mậu Thân

 • Năm sinh 1968
 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ bình hòa với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (1 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

3. Tuổi Canh Thìn

 • Năm sinh 2000
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

4. Tuổi Giáp Thìn

 • Năm sinh 1964
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Giáp Thìn ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Thìn (0 điểm).
  Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

5. Tuổi Ất Sửu

 • Năm sinh 1985
 • Nạp âm: Hải Trung Kim (Vàng trong biển)
 • Tuổi Ất Sửu ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6. Tuổi Ất Tị

 • Năm sinh 1965
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

7. Tuổi Ất Hợi

 • Năm sinh 1995
 • Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

8. Tuổi Bính Thân

 • Năm sinh 1956, 2016
 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

9. Tuổi Mậu Tý 

 • Năm sinh 1948, 2008
 • Nạp âm: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Tuổi Mậu Tí ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

10. Tuổi Mậu Thìn

 • Năm sinh 1988
 • Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
 • Tuổi Mậu Thìn ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc tương khắc với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn (0 điểm).
 • Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Mậu Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Bài viết trên của website xosodailoc.net đã gửi đến độc giả thông tin về những tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Canh Tý trong năm 2020, giúp các bạn gặp nhiều may mắn sau khi mua đất! Ngoài ra độc giả có thểm tham khảo thêm tuổi xông đất cho Mậu Tý năm 2020 nếu muốn nhé!

Các tin liên quan