XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem tuổi xông đất Mậu Tý năm 2020 chi tiết nhất

Xem tử vi năm Canh Tý 2020, những tuổi nào xông đất cho gia chủ sinh năm 1948 tuổi Mậu Tý thì sẽ giúp họ phát tài phát lộc, thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng xem tuổi xông đất Mậu Tý năm 2020 nhé!

Xem tuổi xông đất Mậu Tý năm 2020

Xem tuổi xông đất Mậu Tý năm 2020

Xem tuổi xông đất Mậu Tý năm 2020

Tuổi chủ nhà : Mậu Tý

Năm sinh: 1948

Mệnh : Tích Lịch Hỏa

Nam: Cung Đoài

Nữ: Cung Cấn

Xung tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ

Các tuổi phù hợp với tuổi Mậu Tý để xông đất năm 2020:

1. Tuổi Mậu Thân

 • Năm sinh 1968
 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (1 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

2. Tuổi Bính Thìn

 • Năm sinh 1976
 • Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
 • Tuổi Bính Thìn ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn (1 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

3. Tuổi Bính Thân

 • Năm sinh: 1956, 2016
 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

4. Tuổi Mậu Thìn

 • Năm sinh: 1988
 • Nạp âm: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)
 • Tuổi Mậu Thìn ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn (0 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Mậu Thìn (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Mộc của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

5. Tuổi Canh Thìn

 • Năm sinh: 1988
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương khắc với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (2 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

6. Tuổi Canh Thân

 • Năm sinh: 1980
 • Nạp âm: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)
 • Tuổi Canh Thân ngũ hành nạp âm là Thạch Lựu Mộc tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Canh Thân (0 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

6. Tuổi Nhâm Thân

 • Năm sinh: 1992
 • Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
 • Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương khắc với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân (2 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

7. Tuổi Giáp Thìn

 • Năm sinh: 1964
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Giáp Thìn ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn (2 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Thìn (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Mậu Tý

 • Năm sinh: 1964
 • Nạp âm: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Tuổi Mậu Tí ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa bình hòa với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tí (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:7/12 – Khá tốt

8. Tuổi Mậu Dần

 • Năm sinh: 1998
 • Nạp âm: Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)
 • Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (1 điểm).
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:7/12 – Khá tốt

Bài viết trên của website xosodailoc.net đã gửi đến độc giả thông tin về những tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Tý trong năm 2020, giúp các bạn gặp nhiều may mắn sau khi mua đất! Ngoài ra độc giả có thểm tham khảo thêm vận hạn Mậu Tý năm 2020 nếu muốn nhé!

Các tin liên quan