XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem tuổi xông đất Ất Sửu năm 2020 giúp gia chủ hút nhiều tài lộc

Xem tử vi năm Canh Tý 2020, những tuổi nào xông đất cho gia chủ sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu thì sẽ giúp họ phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng xem tuổi xông đất Ất Sửu năm 2020 nhé!

Xem tuổi xông đất Ất Sửu năm 2020

Xem tuổi xông đất Ất Sửu năm 2020

Tuổi chủ nhà : Ất Sửu

Năm sinh: 1985

Mệnh: Hải Trung Kim

Nam: Cung Càn

Nữ: Cung Ly

Xung tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

Các tuổi phù hợp với tuổi Ất Sửu để xông đất năm 2020:

1. Tuổi Nhâm Thân

 • Năm sinh 1992
 • Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
 • Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

2. Tuổi Quý Dậu

 • Năm sinh 1993
 • Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

3. Tuổi Canh Thìn

 • Năm sinh 2000
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim bình hòa với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

4. Tuổi Nhâm Thìn

 • Năm sinh 1952, 2012
 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
 • Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn (0 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

5. Tuổi Quý Tị

 • Năm sinh 1953, 2013
 • Nạp âm: Trường Lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
 • Tuổi Quý Tỵ ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ (0 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Tỵ (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6. Tuổi Ất Tị

 • Năm sinh 1965
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương khắc với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (2 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

7. Tuổi Ất Dậu

 • Năm sinh 1945, 2005
 • Nạp âm: Tinh Tuyền Thủy (Nước trong suối)
 • Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu (0 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thủy của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Bính Thìn

 • Năm sinh 1976
 • Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
 • Tuổi Bính Thìn ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn (1 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Thìn (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9. Tuổi Đinh Tị

 • Năm sinh 1977
 • Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
 • Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ (1 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

10. Tuổi Mậu Thân

 • Năm sinh 1968
 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (1 điểm).
 • Can Ất của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Bài viết trên của website xosodailoc.net đã gửi đến độc giả thông tin về những tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu trong năm 2020, giúp các bạn gặp nhiều may mắn sau khi mua đất! Ngoài ra độc giả có thểm tham khảo thêm tuổi xông đất cho Quý Sửu năm 2020 nếu muốn nhé!

 

Các tin liên quan