XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Xem tuổi xông đất Tân Sửu năm 2020 để gia chủ gặp nhiều may mắn

Xem tử vi năm Canh Tý 2020, những tuổi nào xông đất cho gia chủ sinh năm 1961 tuổi Tân Sửu thì sẽ giúp họ phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Hãy cùng xem tuổi xông đất Tân Sửu năm 2020 nhé!

Xem tuổi xông đất Tân Sửu năm 2020

Xem tuổi xông đất Tân Sửu năm 2020

Xem tuổi xông đất Tân Sửu năm 2020

Tuổi chủ nhà : Tân Sửu

Năm sinh: 1961

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Nam: Cung Chấn

Nữ: Cung Chấn

Xung tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão

Các tuổi phù hợp với tuổi Tân Sửu để xông đất năm 2020:

1. Tuổi Nhâm Thân

 • Năm sinh 1992
 • Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
 • Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

2. Tuổi Quý Dậu

 • Năm sinh 1993
 • Nạp âm: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
 • Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

3. Tuổi Ất Tị

 • Năm sinh 1965
 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (0 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

4. Tuổi Bính Thân

 • Năm sinh 1956, 2016
 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

5. Tuổi Mậu Tý

 • Năm sinh 1948, 2008
 • Nạp âm: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Tuổi Mậu Tí ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tí (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

6. Tuổi Mậu Thân

 • Năm sinh 1968
 • Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ bình hòa với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân (1 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thân của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

7. Tuổi Kỷ Sửu

 • Năm sinh 1949, 2009
 • Nạp âm: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Tuổi Kỷ Sửu ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

8. Tuổi Kỷ Dậu

 • Năm sinh 1969
 • Nạp âm: Đại Dịch Thổ (Đất nền nhà)
 • Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ bình hòa với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

9. Tuổi Canh Thìn

 • Năm sinh 1940, 2000
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Tí của năm Canh Tí 2020 và chi Thìn của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

10. Tuổi Tân Tị

 • Năm sinh 1941, 2001
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu (2 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ (2 điểm).
 • Can Tân của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ (1 điểm).
 • Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Chi Sửu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Sửu của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Bài viết trên của website xosodailoc.net đã gửi đến độc giả thông tin về những tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Tân Sửu trong năm 2020, giúp các bạn gặp nhiều may mắn sau khi mua đất! Ngoài ra độc giả có thểm tham khảo thêm tuổi xông đất cho Kỷ Sửu năm 2020 nếu muốn nhé!

Các tin liên quan