XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp

Tìm hiểu tất tần tật về dàn đề 36 số

Dàn đề 36 số có gì đặc biệt mà được nhiều người chơi xổ số, lô đề tin tưởng, Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách vào tiền và kinh nghiệm nuôi dàn đề 36 nhé!

1. Dàn đề 36 số là gì?

Dàn đề 36 số bao gồm những con số được ghép nên trong khoảng hai số trong sáu con số đứng liền kề nhau. Vì đánh dàn đề 36 con số nên tỉ lệ trúng là 36% khoảng 1/3 nên người chơi thường nuôi khung 3 ngày là hợp lý. Đặc biệt cũng bởi vì dễ đánh, tỷ lệ trúng cao nên còn có tên gọi khác như dàn đề 36 số bất bại.

Dàn đề 36 số thông thường thì gồm có : Dàn đề 36 số cổ điển, 2 dàn đề chạm,

Dàn đề 36 số đặc biệt thì gồm có: Dàn đề 4 đầu bỏ kép, dàn đề 4 đuôi bỏ kép

Dàn đề 36 số cổ điển

Dàn đề 36 số cổ điển này là dàn đề được rất nhiều người chơi vì tính dễ hiểu của nó. Ví dụ dàn đề từ 0 đến 5 : là bao gồm các con số đề được tạo bởi những số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 . Dễ hiểu hơn là khi bạn đánh dàn đề từ 0 đến 5, thì kết quả đề đầu và đít đều là các con số 0, 1, 2, 3, 4, 5 là đã trúng rồi. Tương tự cho những dàn đề còn lại.

 • Dàn đề từ 0 đến 5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25

30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55

 • Dàn đề từ 1 đến 6

11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36

41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66

 • Dàn đề từ 2 đến 7

22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47

52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77

 • Dàn đề từ 3 đến 8

33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58

63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88

 • Dàn đề từ 4 đến 9

44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69

74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn đề 36 số – 2 dàn đề chạm

Dàn đề 36 số – 2 dàn đề chạm là 1 giản đề đơn giản bao gồm 2 dàn đề chạm kết hợp lại để tạo thành 1 dàn đề 36 con số. Ví dụ như mơ con 01, Thì ngoài đánh bạch thủ con 01 thì sẽ đánh thêm dàn chạm 0 – 1 nữa để tăng tỷ lệ trúng hơn.

Ví dụ 1 số dàn đề tiêu biểu để người chơi có thể kết hợp các dàn chạm khác nhau để tạo thành dàn đề 36 số của mình.

 • Dàn chạm 0 – 1

00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90

09, 11, 21, 12, 31, 13, 41, 14, 51, 15, 61, 16, 71, 17, 81, 18, 91, 19

 • Dàn chạm 2 – 3

02, 20, 12, 21, 22, 32, 23, 42, 24, 52, 25, 62, 26, 72, 27, 82, 28, 92

29, 03, 30, 13, 31, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39

 • Dàn chạm 4 – 5

04, 40, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 54, 45, 64, 46, 74, 47, 84, 48, 94

49, 05, 50, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 55, 65, 56, 75, 57, 85, 58, 95, 59

 • Dàn chạm 6 – 7

06, 60, 16, 61, 26, 62, 36, 63, 46, 64, 56, 65, 66, 76, 67, 86, 68, 96

69, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 47, 74, 57, 75, 77, 87, 78, 97, 79

 • Dàn chạm 8 – 9

08, 80, 18, 81, 28, 82, 38, 83, 48, 84, 58, 85, 68, 86, 78, 87, 88, 98

89, 09, 90, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 49, 94, 59, 95, 69, 96, 79, 97, 99

Dàn đề 36 số – 4 đầu bỏ kép

Dàn đề 4 đầu bỏ kép là dàn đề đặc biệt bao gồm 4 đầu là 40 số, và bỏ các số kép đi là trừ 4 số thì sẽ được 1 dàn đề gồm 36 con số ( mọi người hay quan niệm số kép khó về nên bỏ). Với dàn đề này thì người chơi chỉ nên nuôi ngắn hạn khung 3 ngày là tối đa. Dàn đề đặc biệt gồm các con số mang nhiều ý nghĩa, đã được nghiên cứu và được mọi người đặt cho các tên gọi:

 • Đầu 0-1-2-3 bỏ kép ( Khởi đầu mãi tài)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39

 • Đầu 3-4-5-6 bỏ kép ( Bạn bè nể sợ )

30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49

50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69

 • Đầu 6-7-8-9 bỏ kép ( San bằng tất cả )

60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

 • Đầu 3-6-8-9 bỏ kép ( Tài Lộc Phát Đạt )

30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Dàn đề 36 số – 4 đuôi bỏ kép

Dàn đề 4 đuôi bỏ kép là dàn đề tương tự như 4 đầu bỏ kép bao gồm 4 đuôi là 40 số, và bỏ các số kép đi là trừ 4 số, ta được 1 dàn đề gồm 36 con số.

 • Đuôi 0-1-2-3 bỏ kép ( Khởi đầu mãi tài)

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 01, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

02, 12, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93

 • Đuôi 3-4-5-6 bỏ kép ( Bạn bè nể sợ )

03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 04, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94

05, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96

 • Đuôi 6-7-8-9 bỏ kép ( San bằng tất cả )

06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97

08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

 • Đuôi 3-6-8-9 bỏ kép ( Tài Lộc Phát Đạt )

03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96

08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

2. Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3 tức là ngày đầu tiên người chơi sẽ đánh 10 điểm mỗi con, ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày cuối cùng đánh 30 điểm.

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4 thì ngày đầu tiên người chơi sẽ đánh 10 điểm mỗi con, ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày cuối cùng đánh 40 điểm.

Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5 người chơi nên lựa chọn cách đánh này, tức là nên đợi ngày 3 (ngày cuối) vào tiền lớn đánh cho ăn chắc.

3. Kinh nghiệm nuôi dàn đề 36 số

Phải có được nguồn vốn ổn định

Kinh nghiệm nuôi dàn đề đầu tiên là người chơi phải có được nguồn vốn ổn định, thường trích từ 15 – 20% ngân sách để chơi, và khi chơi hết số tiền này thì người chơi sẽ dừng lại sẽ đảm bảo nguồn vốn an toàn, chơi được lâu dài.

Phải biết dừng đúng lúc khi chơi

Khi đã vào dây đen người chơi ên biết dừng lại để cắt được dây đen thì sẽ chơi lại. Nếu như vẫn cố cầy kéo chơi tiếp thì sẽ rất dễ dẫn đến việc tiêu hết vốn khi đó sẽ kéo theo các hệ lụy như nợ nần, phá sản.

Giữ tâm lý ổn định khi nuôi dàn đề 36 số

Trong quá trình nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày thì người chơi phải có tâm lý ổn định để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Tuyệt đối không nên chơi khi có nhiều mệt mỏi và buồn chán.

Tỷ lệ ăn hoa hồng là quan trọng 

Bất kể là người chơi lô đề đang chơi online hay chơi bên ngoài thì cũng phải để ý đến tỷ lệ ăn hoa hồng vì điều này sẽ quyết định đến việc lợi nhuận nhận được cũng như rủi ro đi kèm.

Bài viết trên của website xosodailoc đã cung cấp thêm thông tin về dàn đề 36, hy vọng sẽ cung cấp thêm kiến thức hữu ích cho người chơi lô đề. Ngoài ra độc giả có thể tham khảo thêm thông tin về lô xiên nếu muốn nhé!

Các tin liên quan