XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
78
Giải sáu
948
191
615
Giải năm
0594
Giải tư
6742
1749
8665
0992
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
71926
87565
Giải nhì
10638
Giải nhất
98338
Giải ĐB
85867
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0
5;5; 1 2;7;9;9;
1;3;6; 2 4;4;4;9;
4;6;7;8;8; 3 2;5;
2;2;2;8;9;9; 4 3;9;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 1;1;6;6;
5;5;7; 7; 6 2;3;
3;6; 6; 7 3;6; 6;
3;3;4;7; 8 3;3;4;7;
4;4; 9 4;4;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
71
Giải sáu
972
313
256
Giải năm
7327
Giải tư
9781
9537
5387
9377
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
00824
84828
Giải nhì
36739
Giải nhất
32985
Giải ĐB
79459
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/05/2023
Chục Số Đơn Vị
0 2;5;8;
3;8; 1 7;8;9;
4;6;7;8; 2 3;7;
2;7;9; 3 1;8;
8; 4 2;7;
Chục Số Đơn Vị
6;9; 5 8;
7; 6 2;5;7;
2;3;6;7;8; 7 2;3;6;7;8;
1;2;4; 8 1;2;4;
3;5; 8; 9 3;5; 8;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
76
Giải sáu
849
191
024
Giải năm
1698
Giải tư
6364
8867
3211
1681
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
96746
15579
Giải nhì
42533
Giải nhất
71344
Giải ĐB
96237
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2023
Chục Số Đơn Vị
1; 0 4;
1;9;9; 1 1;3;8;9;
4;5; 2 6;
1;3;7; 3 3;4;
3;4;5;6;9; 4 2;4;5;5;6;
Chục Số Đơn Vị
4;4; 5 2;4;7;
2;4;7; 6 4;7;
3; 6; 7 3; 6;
8;9; 8 8;9;
1;1;4;7; 9 1;1;4;7;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/05/2023
Giải tám
tructiep
Giải bảy
53
Giải sáu
188
203
342
Giải năm
3208
Giải tư
1413
7656
2151
9010
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
50939
18172
Giải nhì
74125
Giải nhất
12247
Giải ĐB
36191
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 26/05/2023
Chục Số Đơn Vị
3;3;8; 0 1;1;2;
1;3;6; 1 1;3;5;9;
5; 2 4;7;
1;6;9;9; 3 1;5;6;
2;7;8; 4
Chục Số Đơn Vị
1;3;5;6; 5 2;5;9;
3; 6 1;3;5;8;
4; 7 4;
4;8; 8 4;8;
3;3; 9 3;3;