XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
95
Giải sáu
586
478
322
Giải năm
1253
Giải tư
2253
7024
2513
3108
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
32779
20782
Giải nhì
90168
Giải nhất
72588
Giải ĐB
54004
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/09/2020
Chục Số Đơn Vị
4; 8; 0
3;3;4; 1 3;
2;4; 2 2;8;9;
1;6; 3 1;1;4;5;5;7;9;
3; 4 1;2;9;
Chục Số Đơn Vị
3;3; 5 9;
7;8;8; 6 3;8;8;
6; 7 6;
6;6;7;8; 8 6;6;7;8;
7;8; 9 7;8;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
01
Giải sáu
299
612
363
Giải năm
5840
Giải tư
2797
7212
6076
9436
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
12820
49798
Giải nhì
39930
Giải nhất
28162
Giải ĐB
20290
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/09/2020
Chục Số Đơn Vị
1;3; 0 2;3;3;4;8;9;
2;2;2; 1 4;
3; 2 1;1;1;6;
3;6;7; 3 2;3;5;6;
1;5; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 4;
2;3;8; 6 3;7;
3;9; 7 3;9;
6;8;9; 8 6;8;9;
9; 9 9;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
60
Giải sáu
496
256
878
Giải năm
8042
Giải tư
0914
1931
7961
1276
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
58831
80153
Giải nhì
43509
Giải nhất
71985
Giải ĐB
04170
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/09/2020
Chục Số Đơn Vị
6;9; 0 3;6;7;
4; 1 3;3;4;6;8;
8; 2 4;
1;1;4;8; 3 5;7;
1;2;8; 4 1;3;6;
Chục Số Đơn Vị
3;6; 5 8;
1;4;9; 6 5;7;9;9;
9; 7 9;
2;3;4;7; 8 2;3;4;7;
6; 9 6;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/09/2020
Giải tám
tructiep
Giải bảy
33
Giải sáu
986
043
151
Giải năm
2433
Giải tư
4352
1487
1574
2359
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
35792
49983
Giải nhì
80529
Giải nhất
71120
Giải ĐB
89582
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0 2;4;4;
1;2;9; 1 1;2;5;6;
1;9; 2 1;3;5;8; 9;
2;3;3; 3 3;3;4;8;9;
3; 4 5;7;9;
Chục Số Đơn Vị
1;2;4;9; 5
1; 6 8;
8;9; 7 8;9;
8; 8 8;
1;2;5; 9 1;2;5;