XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/11/2019
Giải tám
Giải bảy
51-98-64-63
Giải sáu
158
558
731
Giải năm
5527-1669-5640-6218-1409-1739
Giải tư
3898
0381
1744
4280
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
75147
88083
Giải nhì
30233-16299
Giải nhất
50640
Giải ĐB
19942
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 19/11/2019
Chục Số Đơn Vị
4; 9; 0 4; 4; 8;
8; 1 3; 5; 8;
7; 2 4;
1; 3; 9; 3 3; 6; 8;
0; 0; 2; 4; 7; 4 0; 4; 6; 8;
Chục Số Đơn Vị
1; 8; 8; 5
3; 4; 6; 9; 6 6; 8;
2; 4; 7 2; 4;
1; 5; 5; 9; 9; 8 1; 5; 5; 9; 9;
0; 3; 6; 9; 9 0; 3; 6; 9;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/11/2019
Giải tám
Giải bảy
79-38-20-45
Giải sáu
623
634
153
Giải năm
2600-0165-1042-8911-3142-2931
Giải tư
7483
5192
0251
8012
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
11275
17572
Giải nhì
19755-10560
Giải nhất
21147
Giải ĐB
93484
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 18/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0; 7; 0 0; 2; 6;
1; 2; 4; 1 1; 3; 5;
0; 3; 2 1; 4; 4; 7; 9;
1; 4; 8; 3 2; 5; 8; 9;
2; 2; 5; 7; 4 1; 3; 6; 8;
Chục Số Đơn Vị
1; 3; 5; 5 4; 5; 6; 7;
0; 4; 5; 6
0; 4; 7 0; 4;
3; 8 3;
7; 9 7;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11/2019
Giải tám
Giải bảy
01-02-71-07
Giải sáu
058
930
586
Giải năm
3971-0813-6242-8643-9675-1863
Giải tư
5652
6693
7917
5371
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
23575
82229
Giải nhì
11213-99168
Giải nhất
39087
Giải ĐB
25000
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 17/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0; 1; 2; 7; 0 0; 3;
3; 3; 7; 1 0; 2; 2; 7; 7; 7; 8;
1; 1; 4; 9; 2 0; 4; 5;
0; 3 1; 1; 4; 6; 9;
2; 3; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
2; 8; 5 7; 7;
3; 8; 6 8;
0; 1; 8; 7 0; 1; 8;
5; 6; 8 5; 6;
2; 9 2;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/11/2019
Giải tám
Giải bảy
77-78-35-49
Giải sáu
984
483
163
Giải năm
3693-7019-8149-6800-1798-2546
Giải tư
3142
5510
7726
2114
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
39785
10737
Giải nhì
45968-79292
Giải nhất
46487
Giải ĐB
01682
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 16/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0; 3; 0 0; 1; 2;
0; 4; 9; 1
0; 6; 2 4; 8; 9;
5; 7; 3 0; 6; 8; 9;
2; 6; 9; 9; 4 1; 8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5 3; 8;
3; 8; 6 2; 4; 5;
3; 7; 8; 7 3; 7; 8;
6; 7; 9; 8 6; 7; 9;
1; 4; 4; 7; 9 1; 4; 4; 7;